Průvodce sněním

Snění je přirozenou součástí a projevem života, podobně jako instinkty a intuice. Naučte se mu naslouchat, pracovat s ním a využít jeho potenciál a možnosti.

Tak, jako si většina z nás přirozeně osvojila schopnost chodit, nebo mluvit, může si každý z nás osvojit i schopnost snít. Je nám všem vrozená, stejně jako schopnost prožívat, vnímat, nebo myslet.

To, že dokážeme chodit, nám přináší možnost navštěvovat různá místa ve fyzickém světě. Schopnost mluvit nám umožňuje komunikovat s dalšími lidmi na úrovni slov. Každá další osvojená schopnost přináší do našeho života nové možnosti, kvality a nový potenciál, který můžeme využít a zhodnotit.

Stejně tak je to i se sněním. Pokud tuto schopnost objevíme a rozvineme ji, může se stát důležitým zdrojem pro náš život.

Prostřednictvím snů můžeme nahlédnout do dějů a procesů, které se odehrávají v hlubinách naší mysli, v úrovni "pod prahem běžného vnímání". Můžeme poznat své nejhlubší touhy, obavy, potlačené emoce, nepřiznané a nepřijaté části sebe sama, integrovat je a stát se díky tomu celistvějšími a úplnějšími.

Snění nám otevírá přístup k netušenému potenciálu a možnostem. Je zdrojem energie, motivace, inspirace, vhledů, zkušeností a prožitků, které doplňují, obohacují, zkvalitňují, rozšiřují a prohlubují náš život. Nabízí nám přirozený a přímý způsob seberegulace a sebeléčení.

Sny mnohdy obsahují důležitá sdělení pro naše vědomí. Díky práci se sny můžeme včas zachytit varovné signály a podněty, které nás upozorňují na to, čemu v našem životě je potřeba věnovat pozornost. Pokud na tyto signály adekvátně a smysluplně zareagujeme, můžeme tak předejít nepříjemnostem, které bychom pak ve fyzické realitě museli prožívat delší čas.

Sny nám mohou ukázat cestu tam, kde logika a rozum nestačí. Mohou nás obdarovat vizemi a probudit v nás netušené síly a kvality. Dokáží v nás vyvolat hluboké dojmy, ze kterých můžeme čerpat uvědomění celý život.

Petr Sax

Kdo jsem a co nabízím
Snění je přirozenou součástí a projevem života

Celý svůj život zkoumám různé úrovně a projevy snění (noční sny, aktivní imaginaci, šamanské snění, lucidní snění...) a propojenost snění s životem, fyzickým světem a různými úrovněmi mysli. Neustále se v tomto směru rozvíjím a vzdělávám, samostatně i s podporou uznávaných autorit a učitelů snění. Své znalosti a zkušenosti sdílím s ostatními.
Snění se stalo přirozenou a nedílnou součástí mého života. Jsem hluboce přesvědčen, že schopnost snít je pro člověka jako jednotlivce i pro lidstvo jako celek nepostradatelná a že hraje zásadní roli v proměnách vědomí, kterých se všichni každý den i každou noc účastníme a které pozorujeme.

Nabízím osobní konzultace, přednášky, semináře, workshopy, snové sdílecí kruhy, dlouhodobější snové skupiny a komplexní kurzy.

Přednáška na Healing festivalu 2022
Večerní přednáška
Večerní workshop
Celodenní workshop
Přednáška a workshop jako součást větší akce

Přednášky, workshopy a kurzy veřejně pořádám od roku 2017.

Témata, kterým se můžeme věnovat v rámci osobní, nebo online konzultace, přednášky, semináře, nebo workshopu
 • Jak spát zdravě a přirozeně, jak se vypořádat s problémy s usínáním a se spánkem
 • Jak si zapamatovat své noční sny a chápat jejich význam
 • Jak se sny smysluplně pracovat a využít jejich potenciál a možnosti pro každodenní život a duchovní vývoj
 • Dialog "vědomí" a "nevědomí"
 • Jak integrovat hlubší úrovně mysli (psyché) na individuální i kolektivní úrovni: komplexy, archetypy, základní principy...
 • Jak snít vědomě a zralým způsobem rozvíjet a kultivovat schopnost lucidního snění
 • Jak se ve snu stát lucidní, jak luciditu udržet a jak ji využít
 • Orientace a pohyb ve snovém prostředí, postavy ve snech, povaha snové reality
 • Práce se záměrem a vizí, změna návyků a tendencí, seberegulace a sebeléčení
 • Snění jako příprava na posmrtné zkušenosti
 • Jak rozpoznat to nejpodstatnější: Toho, komu se všechny sny zdají. To, co všechny sny vytváří. "Zrcadlo" za všemi "obrazy". Přirozenou podstatu mysli.

a další...

Reference aneb co říkají lidé na naši spolupráci
Marie Grace

Cesta s Petrem do snového světa mi otevřela nový úhel pohledu na vnímání mých snů. Vždy jsem měla inspirativní sny, ale netušila jsem, že snový svět nabízí další neskutečné možnosti, které mohou velmi silně ovlivnit mé prožívání během dne. Učím se být ještě více vnímavější k prožitkům ve snu a tím i k prožitkům během dne. Líbí se mi, jakým způsobem Petr předává informace. Vždy cítíte hluboký respekt, zralost a individuální přístup.

Marie Grace

Aneta Ortiz

Miluju celistvost – zahrnovat do života nejen radost a slunce, ale i své stinné stránky. A celistvost, lidskost, přijetí a pochopení jsou všechno kvality, které mám s Petrem nejen jako s blízkým přítelem, ale také jako s průvodcem sněním, silně propojené. Do mého života "tady" i ve snech vnesl nejednou hloubku, kterou jsem já na první pohled neviděla. Děkuju Peťo, jsem moc vděčná za vše.

Aneta Ortiz

Ceny

Online konzultace: 1 hodina / 500 Kč (cena včetně DPH) nebo dle individuální domluvy.
Online konzultace probíhá prostřednictvím aplikace Zoom, Skype, Google Meet apod.

Osobní konzultace: 1 hodina / 800 Kč (cena včetně DPH) nebo dle individuální domluvy.
Osobní konzultace nabízím v Brně a okolí, nebo dle domluvy v rámci celé ČR při doplatku za cestovné.

Uspořádání přednášky, workshopu apod. dle individuální domluvy.

Máte zájem o osobní konzultaci, přednášku, workshop, uspořádání snového kruhu, nebo vytvoření snové skupiny?

Kontaktujte mne:

E-mail: petrsax@pruvodcesnenim.cz

Telefon: (+420) 724 292 842

Facebook: https://www.facebook.com/PetrSax

IČ: 75990024

(zapsán na MěÚ Kuřim)

Číslo účtu: 1026026887/5500

Přednášky, workshopy a konzultace na téma snění

Formulář pro zaslání zprávy

Vyplňte minimálně jeden z kontaktních údajů (e-mail nebo telefon).

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo tři-sta devadesát-jedna

Odesláním formuláře souhlasíte s tím, že vyplněné údaje zpracuji za účelem vyřízení Vašeho požadavku v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.
Poslechněte si

Video: "Co skýtá svět snění?" (Mini rozhovor na Healing Festivalu 2022) | Podcast Svojí cestou

Podcast: "Tajuplný svět snů – Co vše nabízí snová realita a jak s ní začít pracovat" | Podcast Svojí cestou

© Petr Sax