Průvodce sněním

Šestiměsíční online seminář s živým setkáním na konci

2. 2. 2022 – 13. 8. 2022

Obsah semináře:

1. část: Uvedení do práce se sny a do dialogu s "nevědomím"

Osvětlíme si podstatu, smysl, význam a hodnotu snů. Vstoupíme do dialogu "vědomí" a "nevědomí". Zvědomíme si základní principy, souvislosti, přínosy, rizika, výzvy a dary tohoto dialogu a práce se sny.

Výklad a uvedení do tématu: 2. 2. 2022, 19 – 21 hodin, online přes aplikaci Zoom (bude pořízený záznam pro možnost pozdějšího přehrávání)

Sdílení, otázky a odpovědi: 16. 2. 2022, 19 – 21 hodin, online přes aplikaci Zoom (bude pořízený záznam pro možnost pozdějšího přehrávání)

2. část: Praktická příprava

Řekneme si to nejpodstatnější o zdravém spánku, včetně způsobů a technik, jak dosáhnout co nejkvalitnějšího spánku i během náročných životních období. Naučíme se jednoduchou funkční techniku, díky které si každý z vás osvojí a rozvine dovednost pamatovat si své sny. Představíme si způsoby zaznamenávání snů a ukážeme si, jak psát snový deník, díky kterému budeme mít dlouhodobý přehled o vývoji duševních procesů v hlubinách naší mysli.

Výklad a uvedení do tématu: 2. 3. 2022, 19 – 21 hodin, online přes aplikaci Zoom (bude pořízený záznam pro možnost pozdějšího přehrávání)

Sdílení, otázky a odpovědi: 16. 3. 2022, 19 – 21 hodin, online přes aplikaci Zoom (bude pořízený záznam pro možnost pozdějšího přehrávání)

3. část: Výklad snu, pochopení významu snu

Budeme se učit naslouchat snům a chápat "jazyk obrazů", kterým sny "promlouvají" k našemu vědomí.

Výklad a uvedení do tématu: 30. 3. 2022, 19 – 21 hodin, online přes aplikaci Zoom (bude pořízený záznam pro možnost pozdějšího přehrávání)

Sdílení, otázky a odpovědi: 13. 4. 2022, 19 – 21 hodin, online přes aplikaci Zoom (bude pořízený záznam pro možnost pozdějšího přehrávání)

4. část: Hlubinná psychologie a její "mapa psyché"

Projdeme několika vrstvami naší mysli (psyché). Pochopíme, co jsou to "komplexy" a "archetypy", jak působí v našem nevědomí, jak se projevují ve snech i v našem každodenním životě ve fyzické realitě. Zjistíme, jak ovlivňují kvalitu našeho života a jak je můžeme integrovat a stát se tak úplnějšími a zralejšími.

Výklad a uvedení do tématu: 27. 4. 2022, 19 – 21 hodin, online přes aplikaci Zoom (bude pořízený záznam pro možnost pozdějšího přehrávání)

Sdílení, otázky a odpovědi: 11. 5. 2022, 19 – 21 hodin, online přes aplikaci Zoom (bude pořízený záznam pro možnost pozdějšího přehrávání)

5. část: Integrace snu do života a reakce na sen; Rituál jako způsob komunikace s nevědomím; Záměr pro sen

Ukážeme si na konkrétních příkladech, jak sen integrovat do života a jak na jeho sdělení reagovat. Poznáme smysl, účel a sílu rituálu, jako způsobu, jak můžeme komunikovat s nevědomím. Naučíme se formulovat a vyjadřovat své záměry, které chceme realizovat ve snech i ve fyzické realitě a pokládat ve své mysli otázky, na které žádáme odpověď formou snu, nebo znamení.

Výklad a uvedení do tématu: 25. 5. 2022, 19 – 21 hodin, online přes aplikaci Zoom (bude pořízený záznam pro možnost pozdějšího přehrávání)

Sdílení, otázky a odpovědi: 8. 6. 2022, 19 – 21 hodin, online přes aplikaci Zoom (bude pořízený záznam pro možnost pozdějšího přehrávání)

6. část: Lucidní snění (vědomé snění): co je to lucidní snění, jak ho dosáhnout a jak ho využít

Ve svých snech můžeme být přítomní vědomě. Můžeme si uvědomovat, že sníme a mít ve snech k dispozici naši vůli, realizovat své záměry přímo v reálném čase, bezprostředně vytvářet obsah i prostředí snu, komunikovat s nevědomím, rozpoznat povahu snění i podstatu toho, komu/čemu se všechny sny zdají.

Výklad a uvedení do tématu: 22. 6. 2022, 19 – 21 hodin, online přes aplikaci Zoom (bude pořízený záznam pro možnost pozdějšího přehrávání)

Sdílení, otázky a odpovědi: 6. 7. 2022, 19 – 21 hodin, online přes aplikaci Zoom (bude pořízený záznam pro možnost pozdějšího přehrávání)

7. část: Potenciál a možnosti snění; Rovnováha "vědomí" a "nevědomí"

Představíme si možnosti, k čemu všemu a jak můžeme snění používat. Naučíme se postupy, které nám pomohou udržovat stabilitu a rovnováhu v praktickém životě a každodenním fungování, zatímco na nás působí různé vlivy a energie z nevědomí.

Výklad a uvedení do tématu: 20. 7. 2022, 19 – 21 hodin, online přes aplikaci Zoom (bude pořízený záznam pro možnost pozdějšího přehrávání)

Sdílení, otázky a odpovědi: 3. 8. 2022, 19 – 21 hodin, online přes aplikaci Zoom (bude pořízený záznam pro možnost pozdějšího přehrávání)

8. část: Živé setkání

Velký sdílecí, naslouchací a podpůrný kruh a setkání všech účastníků semináře. Posílení společného záměru. Ceremoniální předání upomínkového listu.

Sdílení, otázky a odpovědi: 13. 8. 2022 (v případě zájmu více účastníků lze přesunout na září), 10 – 18 hodin, živě v Brně (místo bude upřesněno)

BONUS

Po skončení semináře každému účastníkovi nabízím v ceně semináře individuální dvouhodinovou konzultaci online

Kdykoliv po skončení semináře, dle domluvy. Délka trvání 2 hodiny.

Cena semináře pro 1 osobu: 8000 Kč (cena včetně DPH)

Informace k platbě obdržíte e-mailem po zaslání registračního formuláře, nebo na základě telefonické domluvy.

Cena zahrnuje:

 • 7 dvouhodinových online výkladů
 • 7 dvouhodinových online setkání, vždy k aktuálně probíhajícímu tématu, během kterých budeme sdílet své zkušenosti s uváděním informací a technik z předchozího výkladu do praxe. V rámci těchto online setkání budu také zodpovídat související dotazy.
 • Výukové materiály (elektronicky, formát PDF, možnost tisku)
 • Osmihodinové závěrečné společné živé setkání v Brně (včetně drobného občerstvení)
 • Přístup do facebookové skupiny pro vzájemné sdílení a podporu. V této skupině budu také zodpovídat dotazy účastníků.
 • Bonus: Individuální dvouhodinová konzultace online po skončení semináře

Moje osobní záruka plného vrácení peněz

Zaplatíte 4000 Kč jako zálohu a rezervaci Vašeho místa na semináři. Po skončení první části semináře doplatíte 4000 Kč a budete pokračovat, nebo mi řeknete, že to pro vás není a zálohu vám bez námitek vrátím v plné výši zpět. Mým záměrem není mít v semináři co nejvíce účastníků za každou cenu. Záměrem tohoto semináře je vytvořit skupinu otevřených a odhodlaných lidí, kteří s obsahem i formou semináře souzní a pro které bude přínosný.

Registrace na seminář

Registrovat na seminář se můžete prostřednictvím online formuláře na této stránce, nebo telefonicky na telefonním čísle (+420) 724 292 842.

Událost na Facebooku

Formulář pro registraci na seminář, nebo pro zaslání dotazu k semináři

Vyplňte minimálně jeden z kontaktních údajů (e-mail nebo telefon).

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo tři-sta devadesát-jedna

Odesláním formuláře souhlasíte s tím, že vyplněné údaje zpracuji za účelem vyřízení Vašeho požadavku v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

Snění je přirozenou součástí a projevem života, podobně jako instinkty a intuice. Naučte se mu naslouchat, pracovat s ním a využít jeho potenciál a možnosti.

Tak, jako si většina z nás přirozeně osvojila schopnost chodit, nebo mluvit, může si každý z nás osvojit i schopnost snít. Je nám všem vrozená, stejně jako schopnost prožívat, vnímat, nebo myslet.

To, že dokážeme chodit, nám přináší možnost navštěvovat různá místa ve fyzickém světě. Schopnost mluvit nám umožňuje komunikovat s dalšími lidmi na úrovni slov. Každá další osvojená schopnost přináší do našeho života nové možnosti, kvality a nový potenciál, který můžeme využít a zhodnotit.

Stejně tak je to i se sněním. Pokud tuto schopnost objevíme a rozvineme ji, může se stát důležitým zdrojem pro náš život.

Prostřednictvím snů můžeme nahlédnout do dějů a procesů, které se odehrávají v hlubinách naší mysli, v úrovni "pod prahem běžného vnímání". Můžeme poznat své nejhlubší touhy, obavy, potlačené emoce, nepřiznané a nepřijaté části sebe sama, integrovat je a stát se díky tomu celistvějšími a úplnějšími.

Snění nám otevírá přístup k netušenému potenciálu a možnostem. Je zdrojem energie, motivace, inspirace, vhledů, zkušeností a prožitků, které doplňují, obohacují, zkvalitňují, rozšiřují a prohlubují náš život. Nabízí nám přirozený a přímý způsob seberegulace a sebeléčení.

Sny mnohdy obsahují důležitá sdělení pro naše vědomí. Díky práci se sny můžeme včas zachytit varovné signály a podněty, které nás upozorňují, čemu v našem životě je potřeba věnovat pozornost. Pokud na tyto signály adekvátně a smysluplně zareagujeme, můžeme tak předejít zbytečným nepříjemnostem, které bychom pak ve fyzické realitě museli prožívat delší čas.

Sny nám mohou ukázat cestu tam, kde logika a rozum nestačí. Mohou nás obdarovat vizemi a probudit v nás netušené síly a kvality. Dokáží v nás vyvolat hluboké dojmy, ze kterých můžeme čerpat uvědomění celý život.

Petr Sax

Kdo jsem a co nabízím
Snění je přirozenou součástí a projevem života

Celý svůj život zkoumám různé úrovně a projevy snění (noční snění, aktivní snění, lucidní snění...) a propojenost snění s životem, fyzickým světem a různými úrovněmi mysli. Neustále se v tomto směru rozvíjím a vzdělávám, samostatně i s podporou uznávaných odborníků a učitelů snění. Své znalosti a zkušenosti sdílím s ostatními.
Snění se stalo přirozenou a nedílnou součástí mého života. Jsem hluboce přesvědčen, že schopnost snít je pro člověka jako jednotlivce i pro lidstvo jako celek nepostradatelná a že hraje zásadní roli v proměnách vědomí, kterých se všichni každý den i každou noc účastníme a které pozorujeme.

Nabízím osobní konzultace, přednášky, workshopy, snové sdílecí kruhy a dlouhodobější snové skupiny.

Přednáška o snech
Workshop o snech
Snová skupina
Dvoudenní workshop o snech jako součást větší akce
Témata, kterým se můžeme věnovat
 • Jak si zapamatovat své noční sny a chápat jejich význam
 • Jak se sny smysluplně pracovat a využít jejich potenciál a možnosti pro každodenní život a duchovní vývoj
 • Dialog "vědomí" a "nevědomí"
 • Jak integrovat hlubší úrovně mysli (psyché) na individuální i kolektivní úrovni: komplexy, archetypy, základní principy...
 • Jak snít vědomě a zralým způsobem rozvíjet a kultivovat schopnost lucidního snění
 • Práce se záměrem a vizí, změna návyků a tendencí, seberegulace a sebeléčení
 • Snění jako příprava na posmrtné zkušenosti
 • Jak se propojit se svojí přirozenou podstatou a rozvinout její "osvícené" kvality

a další...

Aktuální termíny akcí

Prožitkový víkendový workshop "V souladu", 21. 1. 2022 – 23. 1. 2022

Máte zájem o osobní konzultaci, přednášku, workshop, uspořádání snového kruhu, nebo vytvoření snové skupiny?

Kontaktujte mne:

E-mail: petrsax@pruvodcesnenim.cz

Telefon: (+420) 724 292 842

IČ: 75990024

DIČ: CZ8006193822

(zapsán na MěÚ Kuřim)

Číslo účtu: 1026026887/6100 (Equa bank a. s.)

© Petr Sax