Průvodce sněním *

Snění je přirozenou součástí a projevem života

Snění je přirozenou součástí a projevem života, podobně jako instinkty a intuice. Naučte se mu naslouchat, pracovat s ním a využít jeho potenciál a možnosti.

Tak, jako si většina z nás přirozeně osvojila schopnost chodit, nebo mluvit, může si každý z nás osvojit i schopnost snít. Je nám všem vrozená, stejně jako schopnost prožívat, vnímat, nebo myslet.

To, že dokážeme chodit, nám přináší možnost navštěvovat různá místa ve fyzickém světě. Schopnost mluvit nám umožňuje komunikovat s dalšími lidmi na úrovni slov. Každá další osvojená schopnost přináší do našeho života nové možnosti, kvality a nový potenciál, který můžeme využít a zhodnotit.

Stejně tak je to i se sněním. Pokud tuto schopnost objevíme a rozvineme ji, může se stát důležitým zdrojem pro náš život.

Prostřednictvím snů můžeme nahlédnout do dějů a procesů, které se odehrávají v hlubinách naší mysli, v úrovni "pod prahem běžného vnímání". Můžeme poznat své nejhlubší touhy, obavy, potlačené emoce, nepřiznané a nepřijaté části sebe sama, integrovat je a stát se díky tomu celistvějšími a úplnějšími.

Snění nám otevírá přístup k netušenému potenciálu a možnostem. Je zdrojem energie, motivace, inspirace, vhledů, zkušeností a prožitků, které doplňují, obohacují, zkvalitňují, rozšiřují a prohlubují náš život. Nabízí nám přirozený a přímý způsob seberegulace a sebeléčení.

Sny mnohdy obsahují důležitá sdělení pro naše vědomí. Díky práci se sny můžeme včas zachytit varovné signály a podněty, které nás upozorňují, čemu v našem životě je potřeba věnovat pozornost. Pokud na tyto signály adekvátně a smysluplně zareagujeme, můžeme tak předejít zbytečným nepříjemnostem, které bychom pak ve fyzické realitě museli prožívat delší čas.

Sny nám mohou ukázat cestu tam, kde logika a rozum nestačí. Mohou nás obdarovat vizemi a probudit v nás netušené síly a kvality. Dokáží v nás vyvolat hluboké dojmy, ze kterých můžeme čerpat uvědomění celý život.

Petr Sax

Kdo jsem a co nabízím

Celý svůj život zkoumám různé úrovně a projevy snění (noční snění, aktivní snění, lucidní snění...) a propojenost snění s životem, fyzickým světem a různými úrovněmi mysli. Neustále se v tomto směru rozvíjím a vzdělávám, samostatně i s podporou uznávaných odborníků a učitelů snění. Své znalosti a zkušenosti sdílím s ostatními.
Snění se stalo přirozenou a nedílnou součástí mého života. Jsem hluboce přesvědčen, že schopnost snít je pro člověka jako jednotlivce i pro lidstvo jako celek nepostradatelná a že hraje zásadní roli v proměnách vědomí, kterých se všichni každý den i každou noc účastníme a které pozorujeme.

Nabízím osobní konzultace, přednášky, workshopy, snové sdílecí kruhy a dlouhodobější snové skupiny.

Přednáška o snech
Workshop o snech
Snová skupina
Dvoudenní workshop o snech jako součást větší akce
Témata, kterým se můžeme věnovat
  • Jak si zapamatovat své noční sny a chápat jejich význam
  • Jak se sny smysluplně pracovat a využít jejich potenciál a možnosti pro každodenní život a duchovní vývoj
  • Dialog "vědomí" a "nevědomí"
  • Jak integrovat hlubší úrovně mysli (psyché) na individuální i kolektivní úrovni: komplexy, archetypy, základní principy...
  • Jak snít vědomě a zralým způsobem rozvíjet a kultivovat schopnost lucidního snění
  • Práce se záměrem a vizí, změna návyků a tendencí, seberegulace a sebeléčení
  • Snění jako příprava na posmrtné zkušenosti
  • Jak se propojit se svojí přirozenou podstatou a rozvinout její "osvícené" kvality

a další...

Máte zájem o osobní konzultaci, přednášku, workshop, uspořádání snového kruhu, nebo vytvoření snové skupiny?

Kontaktujte mne:

E-mail: petrsax@pruvodcesnenim.cz

Telefon: (+420) 724 292 842

IČ: 75990024

DIČ: CZ8006193822

(zapsán na MěÚ Kuřim)

Číslo účtu: 1026026887/6100 (Equa bank a. s.)

© Petr Sax
© Petr Sax